1
خانه / خرید کد کاربری نرم افزار B15

خرید کد کاربری نرم افزار B15

فرم خرید کد کاربری
توجه : کد کاربری پس از موفق بودن خرید نمایش داده می شود و به ایمیل وارد شده نیز ارسال می گردد در صورت وجود مشکل می توانید با پشتیبانی تماس بگیرید
لطفا برای خرید فرم زیر را کامل کنیدنوع محصول : کد کاربری اندروید

قیمت :۲۰ هزار تومان
توافق نامه :
  • هر کد کاربری نسخه اندروید را می توانید در سه دستگاه جدید استفاده کنید بدین حالت که همزمان فقط در یک دستگاه فعال شده و برای فعال کردن دستگاه جدید حتما باید دستگاه فعال شده غیرفعال شود
  • در صورتی که سه دستگاه شما به اتمام رسیده باشد باید حتما مجدد کد کاربری اندروید خریداری نمایید
  • امکان فعالسازی یک دستگاه در هر روز امکان پذیر است در صورتی که دستگاه خود را در یک روز فعال کنید نمی توانید در همان روز غیرفعال کرده و در دستگاه جدید فعالسازی را انجام دهید.
  • برای فعالسازی و غیر فعالسازی دستگاه حتما باید دستگاه شما به اینترنت متصل باشد.
  • کد کاربری خریداری شده به هیچ عنوان برگشت یا پس گرفته نخواهد شد لطفا دقت کامل در این زمینه داشته باشید.